ΤΕΣΤ αυτοδιάγνωσης της κατάθλιψης

Σημειώστε τις απαντήσεις που περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο πως νιώσατε την περασμένη εβδομάδα...


1. Ένιωσα να με ενοχλούν πράγματα για τα οποία συνήθως αδιαφορώ.
0. σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία μέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

2. Δεν ένιωσα την ανάγκη να φάω, δεν είχα καθόλου όρεξη.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

3. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω από την κακή μου διάθεση παρά την βοήθεια της οικογένειας και των φίλων μου.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)4. Ένιωσα ότι δεν ήμουν τόσο καλός όσο οι άλλοι.

4. Ένιωσα ότι δεν ήμουν τόσο καλός όσο οι άλλοι.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

5. Είχα προβλήματα συγκέντρωσης της προσοχής.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

6. Ένιωσα κατάθλιψη.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

7. Ότι και να έκανα ένιωσα ότι απαιτούσε προσπάθεια.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

8. Ένιωσα απελπισία για το μέλλον.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

9. Σκέφτηκα πως η ζωή μου ήταν μια αποτυχία.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

10. Ένιωσα φόβο.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

11. Ο ύπνος μου ήταν ανήσυχος.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

12. Ήμουν δυστυχισμένος.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

13. Μίλησα λιγότερο από ότι συνήθως.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

14. Ένιωσα μοναξιά.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

15. Οι άνθρωποι ήταν εχθρικοί μαζί μου.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

16. Δεν απόλαυσα τη ζωή.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

17. Ξέσπασα σε κλάματα.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

18. Ένιωσα λύπη.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

19. Ένιωσα ότι οι άνθρωποι με αντιπαθούσαν.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

20. Ένιωσα αδυναμία να συνεχίσω με τις ασχολίες μου.
0.σπάνια ή σχεδόν καθόλου (λιγότερο από μία ημέρα)
1.ένιωσα ενόχληση για μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 ημέρες)
2.περιστασιακά ή για μέτριο χρονικό διάστημα (3 ή 4 ημέρες)
3.σχεδόν όλη την εβδομάδα (5 έως 7 ημέρες)

Προσθέστε τους αριθμούς μπροστά από τις απαντήσεις σας. Το σύνολο θα κυμαίνεται ανάμεσα στο 0 και το 60.

Το τεστ αυτό εξετάζει τα κυριότερα συμπτώματα της κατάθλιψης. Ένα υψηλό σκορ δε σημαίνει απαραίτητα επιστημονική διάγνωση, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη μιας κατάθλιψης που νιώθετε αυτή τη στιγμή. Η κακή διάθεση μπορεί να προέρχεται από μία σημαντική αιτία και όχι από κατάθλιψη. Η πλήρης διάγνωση γίνεται μόνο από ειδικευμένο ψυχολόγο.

Μία γενική ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:

από 0-9, δεν έχετε κατάθλιψη.
από 10-15, υποδηλώνει μία ελαφρά κατάθλιψη.
από 16-24, υποδηλώνει μέτρια κατάθλιψη.
από 25-60, καλό θα είναι να αναζητήσετε επιστημονική διάγνωση.

εάν ανεξάρτητα από το σκορ, υπάρχει η τάση αυτοκτονίας, καλό θα είναι να αναζητήσετε επιστημονική βοήθεια.


(τεστ για την κατάθλιψη, του Κέντρου Επιδημιολογικών Μελετών, του Εθνικού Ινστιτούτου Πνευματικής Υγείας στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ. Harold H.Bloomfield, M.D. & Robert K. Cooper, Ph.D. " Η δύναμη του 5")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...